Hallgatói önkormányzat

A Pannon Egyetem Hallgatói Önkormányzata (PEHÖK) az intézmény hallgatóinak egyetemi szintű érdekképviseletéért felelős. Célja az egyetemre beiratkozott és azzal hallgatói jogviszonyban álló hallgatók érdekképviselete valamennyi őket érintő kérdésben minden egyetemi, illetve számos regionális és országos testületben.

Az PEHÖK feladata továbbá a hallgatók egyetemmel kapcsolatos ügyeiben történő segítségnyújtás, kapcsolattartás az intézmény munkatársaival, egyeztetés és együttműködés a hallgatói szervezetekkel, valamint sport, kulturális és szociális szervezeti egységek létrehozása és irányítása. A PEHÖK a kari hallgatói önkormányzatokat támogató tevékenysége mellett programszervezési tevékenységet is folytat.

A hallgatói érdekképviselet legközvetlenebb szintjét a kari hallgatói önkormányzatok látják el. A kari önkormányzatok képviselői részt vesznek a kari szintű döntéshozói fórumokon, kiterjedt rendezvényszervezési feladatokat látnak el, továbbá segítik a hallgatókat minden, a felsőoktatást érintő ügyben.