Mentálhigiénés közösség - és kapcsolatépítő MA Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Bölcsészettudomány
Levelező
Nappali

A képzés célja olyan mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek, problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, munkájukkal hozzájárulnak a társadalmi problémák kezeléséhez és csökkentéséhez, valamint a helyi társadalom erősítéséhez, képesek közösségek, közösségi hálók kiépítésére, fejlesztésére és vezetésére, amelyek lakóhelyi, munkahelyi, civil társadalmi és egyházi, felekezeti területen fejlesztő, támogató és védelmet adó tevékenységet folytatnak.

A Mentálhigiénés közösség - és kapcsolatépítő MA szakot neked ajánljuk, ha

 • érdekel, hogyan alakítható ki és őrizhető meg a lelki egészség
 • könnyen megtalálod a közös hangot az emberekkel
 • szeretnéd megérteni az emberek nehézségeit, hogy segíthess nekik

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

a Személyközpontú segítő beszélgetés, a Családpszichológia, az Egészségpszichológia, a Társas lélektan, illetve a Konfliktuskezelés.

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

 • nevelési-oktatási intézményekben
 • egészségügyi intézményekben
 • szociális intézményekben
 • a versenyszférában
 • civil szervezeteknél

A képzés célja

Olyan szakemberek képzése, akik tevékenységükkel hozzájárulnak az egyének és közösségek, problémamegelőző és problémamegoldó folyamatainak elősegítéséhez, a közösségbe vont emberek bio-pszicho-szociális jóllétének kialakításához, fenntartásához, erősítéséhez. Szakmai képzettségüknek megfelelő feladatokat a nevelési-oktatási, az egészségügyi, a szociális intézményekben, a versenyszférában, valamint a civil szervezeteknél, kutatási intézetekben elhelyezkedve láthatnak el.

Tudtad?

A mesterképzés képzés távoktatási formában is teljesíthető. 

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a bölcsészettudomány, a társadalomtudomány, a pedagógusképzés képzési területek alapképzési szakjai, a hitéleti alapképzési szakok, valamint az ezeknek megfelelő, a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. törvény szerinti szakok.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: azok az alapképzési és mesterképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

A mesterképzésbe való belépéshez pszichológiai, pedagógiai és szociológia alapismeretekből a korábbi tanulmányok alapján szükséges minimális kreditek száma 40 kredit az alábbi bontásban:

 • pszichológia legalább 16 kredit,
 • pedagógia legalább 12 kredit,
 • szociológia legalább 12 kredit.

Idegennyelvi követelmény az oklevél átvételéhez: Az oklevél kiadásának feltétele a sikeres záróvizsga és egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga, vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, vagy oklevél szükséges.

4 félév
350.000 Ft/félév
okleveles mentálhigiénés közösség- és kapcsolatépítő szakember

Szakvezető: Dr. Herzog Csilla PhD 

e-mail: herzog.csilla@mftk.uni-pannon.hu