Nemzetközi tanulmányok MA Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Angolul is indul
Kőszeg
Mesterszak (MA, MSc)
Társadalomtudomány
Nappali

A nemzetközi tanulmányok szak Kőszegen csak angol nyelven indul.

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség sajátos és komplex problémáit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A Nemzetközi tanulmányok MA szakot neked ajánljuk, ha

Érdekelnek a gazdaság, a politika és társadalomtudományok komplex problémái, ha fontos neked a lokális, regionális és globális összefüggések megértése, illetve ha szeretnéd elsajátítani a nemzetközi kommunikáció gyakorlatát (diplomácia, protokoll, tárgyalástechnika).

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

a nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata
az Európai Unió története és működése
társadalomtudományok
nemzetközi jog
nemzetközi gazdaság
Közép-Európa tanulmányok

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek Nemzetközi tanulmányok alapszakos diplomája vagy egyéb társadalomtudományi, közgazdasági, jogi illetve bölcsészettudományi végzettsége van (a bemeneti szakok felsorolását ld. a Mesterképzési szakok jegyzékében), és magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek.

4 félév
650.000/félév
Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő

Pannon Egyetem Kőszegi Kampusz
Raposa Veronika tanulmányi ügyintéző
Cím: 9730 Kőszeg, Chernel utca 14.
Tel: (94) 200-535
E-mail: admissions@pek.uni-pannon.hu