Nemzetközi tanulmányok MA Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Társadalomtudomány
Nappali

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség sajátos és komplex problémáit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A Nemzetközi tanulmányok MA szakot neked ajánljuk, ha

érdeklődsz a gazdaság, a politika és társadalomtudományok komplex problémái iránt, fontos számodra a lokális, regionális és globális összefüggések megértése, illetve elsajátítanád a nemzetközi kommunikáció gyakorlatát (diplomácia, protokoll, tárgyalástechnika).

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

  • A nemzetközi kapcsolatok elmélete és gyakorlata
  • Az Európai Unió története és működése
  • Társadalomtudományok
  • Nemzetközi jog
  • Nemzetközi gazdaság
  • Közép-Európa tanulmányok

A képzés célja

A nemzetközi tanulmányok mesterképzési szak célja olyan magasan kvalifikált, széles társadalomtudományi műveltséggel rendelkező szakemberek képzése, akik képesek Magyarország nemzetközi rendszerben és Európában betöltött helyének, szerepének értelmezésére, ismerik a nemzetközi viszonyok elméleti és gyakorlati összefüggéseit. A képzést elvégző hallgatók magas szintű nyelvi, tárgyalástechnikai ismeretekkel rendelkeznek. Történeti, társadalomtudományi és szakmai műveltségük analitikus és szintetizáló gondolkodásra képesíti őket. Tárgyi tudásuk alkalmassá teszi őket a nemzetközi rendszer gazdasági, jogi, politikai folyamatainak megértésére, előrejelzésére. Képesek elhelyezni a kelet-közép-európai térség sajátos és komplex problémáit a nemzetközi viszonyok kihívásai között. A végzett hallgatók ismerik és értik az Európán kívüli térségek fejlődési tendenciáit és megfelelő diszciplináris – civilizációs, világgazdaságtani, nemzetközi jogi, politikaelméleti –, valamint gyakorlati – diplomáciai, protokoll, tárgyalástechnikai – jellegű ismeretekkel rendelkeznek. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

A Nemzetközi tanulmányok mesterképzési szakra olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akiknek Nemzetközi tanulmányok alapszakos diplomája vagy egyéb társadalomtudományi, közgazdasági, jogi illetve bölcsészettudományi végzettsége van (a bemeneti szakok felsorolását ld. a Mesterképzési szakok jegyzékében), és magas szintű angol nyelvtudással rendelkeznek.

4 félév
375.000 Ft/félév
Okleveles nemzetközi kapcsolatok szakértő

Dr. Szilágyi Péter Ferenc

egyetemi docens, szakvezető

E-mail: szilagyi.peter@mftk.uni-pannon.hu

 

Talián-Szalai Renáta

ügyintéző

E-mail: etika@almos.uni-pannon.hu