Környezetmérnöki MSc Mérnöki Kar
Pannon Egyetem

Angolul is indul
Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Műszaki
Levelező
Nappali
Duális

A környezetmérnöki mesterképzés duálisan csak nappali tagozaton indul.

A mesterképzési szakon végzett hallgatók megismerik az alapvető kutatási irányokat, valamint az alapvető gyakorlati módszereket és megoldásokat. Képesek önálló kutatási-fejlesztési tevékenységre. Ismerik a fenntartható fejlődést biztosító technikákat, technológiákat, valamint ezek felhasználását, optimális megválasztását, irányítását.

Olyan korszerű természettudományos, ökológiai, műszaki, közgazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkező környezetmérnökök képzése a célunk, akik a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket felismerik és képesek a kárelhárítási tevékenységeket irányítani. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a meglévő környezeti ártalmak és károk csökkentésére, illetve megszüntetésére.

A Pannon Egyetemen végzett környezetmérnökök aktívan részt tudnak venni a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében. Iparvállalatoknál a környezetvédelmi eljárások (műveletek, berendezések, készülékek) tervezésére, kiválasztására, tesztelésére, az üzemvitel ellenőrzésére, szaktanácsadásra, valamint környezetközpontú irányítási rendszerek kiépítésére. Alkalmasak lesznek helytálló bírálatok vagy vélemények megfogalmazására, döntéshozatalra, következtetések levonására.

A hallgatók projektszemléletű oktatásban valós problémákat oldanak meg, félüzemi kísérletekben vesznek részt, amivel nagy munkatapasztalatot szereznek. Ezek az ismeretek nagy előnyt jelentenek a munkaerőpiacon.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

A jelentkezőket a szakra a felvételi pontszámuk alapján vesszük fel, a felvételin megszerezhetı maximális pontszám 100 pont. 

A felvételi pontok: 

  • Szóbeli elbeszélgetés (maximum 50 pont) 

Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott leckekönyv eredetijét. 

  • Oklevél minősítése alapján (maximum 20 pont) 

Az oklevél minısítésének négyszerese. 

  • Súlyozott tanulmányi átlag alapján (maximum 20 pont) 

A súlyozott tanulmányi átlag négyszerese. 

  • Többletpontok (maximum 10 pont) 

Előnyben részesítés: maximum 3 pont. 

  • Fogyatékosság: 1 pont. 
  • Gyermekgondozás: 1 pont. 
  • Halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont. 
  • Hátrányos helyzet: 1 pont. 

Szakmai tudományos munka: 10 pont. (Intézményi TDK: 2 pont;OTDK: 3 pont; szakmai publikáció: 3 pont; szakmai tevékenység: 2 pont)  

4 félév
Okleveles környezetmérnök (Environmental Engineer, MSc.)