Környezettudomány MSc Mérnöki Kar
Pannon Egyetem

Angolul is indul
Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Természettudomány
Nappali

Célunk a mesterszakkal olyan kutatók képzése, akik az emberi tevékenység környezetre gyakorolt hatásait önállóan vizsgálni és értékelni tudják.

A Levegőkörnyezet szakirányon végzők a globális éghajlatváltozással vagy a levegőminőség változásaival kapcsolatos kutatásokat ismerik meg, melyek a következő évtizedek kiemelten fontos feladatai lesznek. 

A Limnológia szakirányon végzők alkalmasak a felszíni vizekkel (tavak, folyók) kapcsolatos megfigyelési és kísérletes kutatások tervezésére, végrehajtására, a kapott adatok tudományos elemzésére. 

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

Szakiránytól függően:

Levegővizsgálattal vagy minősítéssel foglalkozó országos vagy regionális intézetekben, laboratóriumokban, kutatóintézetekben, egyetemeken, hivatalok vagy vállalatok környezetvédelmi referenseként, vagy a levegőtisztaság-védelemben érdekelt vállalkozásoknál.

vagy

Az Európai Unió Víz Keretirányelve által előírt feladatok szükségessé teszik a limnológus szakemberek alkalmazását, ezért a szakirányon végzettek kutatóintézetekben, egyetemeken, vízvizsgálattal foglalkozó környezetvédelmi laboratóriumokban és hivatalokban helyezkedhetnek el.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

 • a bemenethez feltétel nélkül elfogadott alapszakok:
  • környezettan (BSc)
  • biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszak (BSc) környezettan irányultsággal
  • környezetmérnök (BSc)
  • környezetgazdálkodási mérnök (BSc)
  • természetvédelmi mérnök (BSc)
 • a bemenethez megadott feltételekkel elfogadott alapszakok, illetve kredit követelmények
  • biológia, fizika, földrajz, földtudomány, kémia alapszak (BSc) nem környezettan irányultsággal, biomérnök (BSc) és vegyészmérnök (BSc): 20 kredit alapozó tárgy pótlandó
  • az a) pontban fel nem sorolt mérnöki, agrár alapszakok (BSc): 50 kredit alapozó tárgy pótlandó
 • bármely további alapszaknál (BSc) 100 kredit alapozó és szakmai tárgy pótolandó (más szavakkal: 80 kredit elfogadható)

A jelentkezőket a szakra a felvételi pontszámuk alapján vesszük fel, a felvételin megszerezhetı maximális pontszám 100 pont. 

 

A felvételi pontok: 

 • Szóbeli elbeszélgetés (maximum 50 pont) 

Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott leckekönyv eredetijét. 

 • Oklevél minősítése alapján (maximum 20 pont) 

Az oklevél minısítésének négyszerese. 

 • Súlyozott tanulmányi átlag alapján (maximum 20 pont) 

A súlyozott tanulmányi átlag négyszerese. 

 • Többletpontok (maximum 10 pont) 

Előnyben részesítés: maximum 3 pont. 

 • Fogyatékosság: 1 pont. 
 • Gyermekgondozás: 1 pont. 
 • Halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont. 
 • Hátrányos helyzet: 1 pont. 

Szakmai tudományos munka: 10 pont. (Intézményi TDK: 2 pont;OTDK: 3 pont; szakmai publikáció: 3 pont; szakmai tevékenység: 2 pont)  

4 félév
Okleveles környezetkutató (Environmental Researcher)