Óvodapedagógus alapképzési szak Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Alapszak (BA, BSc, BProf)
Pedagógusképzés
Levelező
Nappali

Olyan óvodapedagógusok képzése, akik alkalmasak az óvodai nevelés feladatainak ellátására, a 3-7 éves korú gyermekek nevelésére, a pedagógusi hivatás gyakorlására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

Az Óvodapedagógus alapképzési szakot azok számára ajánljuk, akik elhivatottak a 3-7 éves korú gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, védelme, a családi rendszer preventív szemléletű támogatása iránt. Mindezt széleskörű magatartási és beállítódási követelmények teljesítésével lehet elérni. Ezek az elvárások: a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát.

Az Óvodapedagógus alapképzési szak szakot neked ajánljuk, ha

Azok számára ajánlott a képzés, akik elhivatottak a 3-7 éves korú gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, védelme, a családi rendszer preventív szemléletű támogatása iránt. Mindezt széleskörű magatartási és beállítódási követelmények teljesítésével lehet elérni. Ezek az elvárások: a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát.

Alkalmassági vizsga (Link: https://nti.htk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga-ovodapedagogus-es-tanito-alapszakokon)

A tanító és óvodapedagógus szakokra  jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük.

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

Személyiségfejlesztés, Beszédtechnika, Játékpedagógia, Kortárs gyermekirodalom, Környezetpedagógia, Mese és bábjáték, Digitális környezet és tanulás környezet. 

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

Az óvodapedagógusi alapszakos diplomával rendelkezők számára, - a nemzetiségi óvodákon kívül, - bármely óvodában történő elhelyezkedés szakmai feltétele biztosított.

A képzés célja

Azok számára ajánlott a képzés, akik elhivatottak a 3-7 éves korú gyermekek nevelése, személyiségfejlesztése, védelme, a családi rendszer preventív szemléletű támogatása iránt. Mindezt széleskörű magatartási és beállítódási követelmények teljesítésével lehet elérni. Ezek az elvárások: a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát.

Tudtad?

Az óvodapedagógus szakokra jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük. Alkalmassági vizsga (https://nti.htk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga-ovodapedagogus-es-tanito-alapszakokon)

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

A felvételiző hallgató teljesíti az alapképzéshez előírt felvételi követelményt. Megfelel az óvodapedagógus szakon előírt alkalmassági vizsgán. Előírt szinten teljesíti az érettségi pontok számításához a meghatározott érettségi követelményt. Pontszáma eléri a jogszabályban meghatározott minimum pontszámot. A felvételi összpontszáma eléri a megállapított ponthatárt valamely jelentkezési helyén. 

FONTOS! 2023-tól a felvételnek nem feltétele az emelt szintű érettségi. A pontszámítás során, viszont továbbra is többletpontot érhet.

6 félév
180.000 Ft/félév
Óvodapedagógus (Kindergarten Education)

Szakvezető: Dr. Kubinger-Pillmann Judit

e-mail: kubinger-pillmann.judit@htk.uni-pannon.hu

tel: +36 88 623 714