Neveléstudomány MA Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Bölcsészettudomány
Levelező
Távoktatás

Pótfelvételi eljárás keretében a szak költségtérítéses finanszírozási formában indul.

A Neveléstudomány MA szakot neked ajánljuk, ha

 • szeretnéd érteni és szakértőként fejleszteni az iskolai és iskolán kívüli tanítás-tanulás világát
 • szeretnél jártas lenni a neveléstudományi kutatások aktuális témáiban és szeretnél felkészülni önálló vagy csoportos tudományos kutatási munkára
 • szeretnél tanácsadó-szakértőként dolgozni nevelési-oktatási intézményekben vagy céges környezetben
 • szeretnél naprakész speciális szaktudással rendelkezni a digitális pedagógia, a családpedagógia, a művészeti nevelés vagy akár a kora gyermekkor pedagógiája területeken
 • szeretnél tudományos kutató lenni, aki a mesterszakos diploma megszerzése után valamelyik hazai Neveléstudományi Doktori iskolában tanul tovább

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

 • Az alap- és törzsképzésben tanulhatsz: nevelés- és oktatáselméletet, pedagógiai pszichológiát, információs társadalomelméletet, kutatásmódszertant, neveléstörténetet, mentálhigiénét, iskolapedagógiát és ifjúságszociológiát, oktatásmenedzsmentet, felnőttképzést és médiapedagógiát.
 • A digitális pedagógia specializációban tanulhatsz: digitális kompetenciafejlesztést, e-learning tananyagfejlesztést, online tanulási környezetek fejlesztését, korszerű interaktív oktatásmódszertant és a mesterséges intelligencia oktatási alkalmazását.
 • A művészeti nevelés specializációban tanulhatsz a különböző művészetek nevelési környezetéről, illetve a múzeum-, színház-, koncerttermi pedagógiáról, művészet-pszichológiáról, kreatív alkotási gyakorlatokról.
 • A családpedagógia specializációban és a kora gyermekkor specializációban pedig mindent megtanulhatsz amit a családi nevelésről és korai fejlesztésről tudni érdemes.

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

 • nevelési-oktatási intézményekben, szakmai és civil szervezeteknél
 • a köznevelés, felnőttképzés, felsőoktatás állami intézményrendszerében
 • hazai és külföldi vállalatok és multinacionális cégek képzési és továbbképzési csoportjainál
 • a digitális munkarend és a távoktatás világában digitális pedagógiai szakértőként állami, egyházi és alapítványi oktatási intézményeknél

Tudtad?

A Neveléstudomány MA szak indul távoktatási formában is.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

Felvételi pontok:

 - felvételi elbeszélgetés: 90 pont

Többletpontok minden szak esetében:  maximum 10 többletpont adható.

 - Esélyegyenlőségi maximális pont: 1 pont

    - fogyatékosság: 1 pont

    - gyermekgondozás: 1 pont

    - hátrányos helyzet: 1 pont

 - 2. intézményi TDK 1. helyezés: 3 pont

 - 2. intézményi TDK 3. helyezés/dicséret: 2 pont

 - 2. országos szakmai verseny igazolása: 2 pont

 - intézményi TDK 2. helyezés: 3 pont

 - megjelent/elfogadott publikáció 2.: 3 pont

 - OTDK 1. helyezés: 7 pont

 - OTDK 2. helyezés: 5 pont

 - OTDK 3. helyezés: 4 pont

 - szakmai publikáció: 5 pont

 - tudományos konferencia részvétel: 3 pont

4 félév
Levelező tagozaton 300.000 Ft/félév távoktatási tagozaton 200.000 Ft/félév
Neveléstudomány szakos bölcsész

Dr. Ollé János

egyetemi docens, szakvezető

E-mail: olle.janos@mftk.uni-pannon.hu

telefon: +36 88 624 000 /6004 mellék