Tanító alapképzési szak (BA) Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Alapszak (BA, BSc, BProf)
Pedagógusképzés
Levelező
Nappali

Pótfelvételi eljárás keretében a szak költségtérítéses és államilag finanszírozott formában is indul.

A Tanító alapképzési szak (BA) szakot neked ajánljuk, ha

Az ezt a hivatást választó fiatalok elé állított magatartási és beállítottsági követelmények a rájuk bízott feladat – kisgyermekek oktatása – fontosságához méltóan meglehetősen széles körűek. Ezek az elvárások a fejlett kommunikációs képesség, kellő önismeret, felelősségérzet. Nagyon fontos, hogy a jelöltnek legyen igénye az önművelésre, művelődésre, minőségtudata megfelelő önkritikával párosuljon. Különösen fontos, hogy a szakon végzettek képesek legyenek a környezettudatos magatartás átadására, rendelkezzenek társadalmi érzékenységgel, a másság iránti toleranciával, egészséges életvitelükkel mutassanak példát.

Alkalmassági vizsga: Link: https://tanarkepzoweb.mftk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga-tanito-es-ovodapedagogus-alapszakokon

A tanító és óvodapedagógus szakokra  jelentkezőknek ének-zenei, testi és beszédalkalmassági vizsgát kell tenniük.

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

Alapozó ismeretek (44 kredit): társadalomtudományi ismeretek, pedagógia, pszichológia, informatika

Szakmai törzsanyag:

magyar nyelv és irodalom és tantárgy-pedagógiája, matematika és tantárgy-pedagógiája, természetismeret és tantárgy-pedagógiája, ének-zene és tantárgy-pedagógiája, vizuális nevelés és tantárgy-pedagógiája, technika-életvitel-háztartástan és tantárgy-pedagógiája, testnevelés és tantárgy-pedagógiája – 96 kredit
kötelezően választható műveltségterületi modul az 1-6. osztályban történő oktatási-nevelési feladatok ellátására (a felsorolt területek közül egy modul választása): magyar nyelv és irodalom, ember és társadalom (történelem), angol nyelv és irodalom, német nyelv és irodalom, ének-zene, vizuális nevelés, természetismeret, informatika, technika és életvitel, testnevelés és sport – 21 kredit
Tanítói kompetenciák hatékony kibontakoztatását segítő, kötelezően választható modul (a felsorolt 4 tantárgyat tartalmazó modulok közül egy választása): 

alternatív módszerek az anyanyelvi nevelésben; angol nyel; német nyelv; két- és többnyelvűség az iskolában; színésztréning elemei a pedagógiában; drámapedagógia; neuropedagógia; értékközvetítő és értékfejlesztő pedagógia; zoopedagógia – 12 kredit

Szabadon választható tantárgyak közül 4 tantárgy választása – 12 kredit

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

Tanító diplomával az iskolai oktatás 1-4. osztályában – az idegen nyelv kivételével - valamennyi műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására, valamint az 1-6. osztályban legalább egy kötelezően választott műveltségi területen az oktató-nevelő munkára, a tanítási órán kívüli nevelési feladatok ellátására.

A képzés célja

A képzés célja olyan pedagógiai szakemberek képzése, akik elméletileg megalapozott ismeretek, készségek és képességek birtokában alkalmasak az iskola 1-4. osztályában valamennyi, az 1-6. osztályban legalább egy műveltségi terület oktatási-nevelési feladatainak az ellátására.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

  • Alkalmassági (2. típus) (https://tanarkepzoweb.mftk.uni-pannon.hu/felvetelizoknek/alkalmassagi-vizsga-tanito-es-ovodapedagogus-alapszakokon) és
  • magyar nyelv és irodalom és
  • biológia v. ének v. informatika v. matematika v. mozgóképkultúra és médiaismeret v. testnevelés v. történelem v. vizuális kultúra v. egy ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy(egészségügy ismeretek; egészségügyi ismeretek; egészségügyi technika ismeretek; egészségügyi technikai ismeretek; informatika ismeretek; informatikai ismeretek; képző- és iparművészet ismeretek; képző- és iparművészeti ismeretek; pedagógia ismeretek; pedagógiai ismeretek; szociális ismeretek.) v. egy ágazaton belüli specializáció szakmai érettségi vizsgatárgy(egyházzenész-ismeretek; gyakorlatosszínész-ismeretek; jazz-zenész-ismeretek; klasszikuszenész- ismeretek; népzenész-ismeretek; táncos ismeretek) v. egy ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgy (egyházzenész ismeretek; gyakorlatos színész ismeretek; jazz-zenész ismeretek; klasszikus zenész ismeretek; népzenész ismeretek; táncos ismeretek) v. egy idegen nyelv (angol; beás; francia; lovári; német; olasz; orosz; spanyol) v. egy szakmai előkészítő vizsgatárgy(egészségügyi alapismeretek; informatikai alapismeretek; oktatási alapismeretek; szociális alapismeretek)
8 félév
180.000 Ft/félév
Tanító

Neveléstudományi Intézet

e-mail: nevelestudomany@mftk.uni-pannon.hu

telefon: +36 88 624 000 / 6436