Tanári mesterképzés Humántudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Pedagógusképzés
Levelező

Pótfelvételi eljárás keretében a szak államilag támogatott és költségtérítéses finanszírozási formában is indul.

 • tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [2 félév [angol nyelv és kultúra szaktanára]]
 • tanári [2 félév [kémiatanár]]
 • tanári [2 félév [magyar nyelv és irodalom szakos szaktanár]]
 • tanári [2 félév [német nyelv és kultúra szaktanára]]
 • tanári [2 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]]
 • tanári [4 félév [angol nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [dráma - és színházismeret - tanár]]
 • tanári [4 félév [informatikatanár (digitális kultúra tanára)]]
 • tanári [4 félév [magyar nyelv és irodalom szakos tanár]]
 • tanári [4 félév [német nyelv és kultúra tanára]]
 • tanári [4 félév [természettudomány-környezettan szakos tanár]]

Egyszakos tanárképzésben vehetnek részt akik tanítói vagy tanári vagy diszciplináris (közismereti, szakterületi) egyetemi vagy mesterszintű oklevéllel rendelkeznek.

Amennyiben Ön közismereti /pl. biológia BSc, pl. germanisztika BA/ vagy művészeti alapképzési vagy főiskolai oklevéllel rendelkezik, tanári oklevelet osztatlan tanári mesterképzésben lehet szerezni. Illetve, szakterületi mesterszakos diploma után /pl. biológia MSc; pl. germanisztika MA/, jelentkezhet tanári mesterképzésre, mellyel 2 félév alatt szerezhet tanári szakképesítést. Ld. lent.

Az egyes képzések bemeneti feltételeit a 8/2013. (I.30.) és a 18/2016. (VIII.5.) EMMI rendelet határozza meg.

A képzés az előtanulmányoktól függően 2-4 féléves, 60-120 kredit értékű.

2022. szeptemberétől a tanári mesterszakok képzési ideje: 2-4 félév.

A képzések kizárólag levelező tagozatos munkarendben kerülnek meghirdetésre.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

2 vagy 4 félév

Pannon Egyetem Tanárképző Központ

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Telefon: +36 88 624-000 / 6004

e-mail: tanarkepzo@mftk.uni-pannon.hu