Marketing MSc Gazdaságtudományi Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Gazdaságtudomány
Levelező

A marketing mesterszak nappali tagozaton csak angol nyelven, míg levelező tagozaton csak magyar nyelven indul. Pótfelvételi eljárás keretében a szak költségtérítéses finanszírozási formában indul.

A Marketing MSc szakot neked ajánljuk, ha

 • érdeklődsz a piaci jelenségek közötti összefüggések iránt
 • tanulmányozni szeretnéd a globalizálódó világ fogyasztási tendenciáit
 • már korábban is tanultál marketinget, és szeretnéd a megszerzett tudásodat elmélyíteni
 • más területen szerzett végzettségedet szeretnéd kiegészíteni marketing-ismeretekkel
 • szeretnéd elsajátítani a fenntartható fogyasztás és a felelős vállalati magatartás marketing módszereit
 • magasabb vezetői beosztást szeretnél betölteni értékesítési és marketing területen, a piackutatásban, vagy reklámszakemberként
 • úgy tervezed, hogy valamelyik gazdálkodástudományi doktori iskolában szeretnéd tanulmányaidat folytatni

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

a Fogyasztásszocilógia/Fogyasztáspszichológia, az Integrált marketingkommunikáció, vagy a Stratégiai marketingtevezés. Jól hangzik, ugye? De ez még mind semmi!

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

 • gyártó- és szolgáltatóvállalatok
 • kereskedelmi vállalatok
 • állami intézmények
 • non-profit szervezetek
 • piackutató ügynökségek
 • reklámügynökségek
 • elektronikus kereskedések
 • PR-ügynökségek
 • tanácsadó vállalatok
 • vagy akár elindíthatod saját vállalkozásodat is

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

Előfeltétel nélkül:

Előfeltétel nélkül felvehetők azok, akik a gazdaságtudományok képzési területről a gazdálkodási és menedzsment, a pénzügy és számvitel, a nemzetközi gazdálkodás, a kereskedelem és marketing, továbbá a műszaki képzési területről a műszaki menedzser alapképzési szakok valamelyikén szereztek alapdiplomát.

Előfeltétellel:

A szakra előfeltétellel felvehetők a gazdaságtudományok képzési területről az emberi erőforrások, a turizmus-vendéglátás, az alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságelemzés, a közszolgálati, az üzleti szakoktató alapképzési szakról, továbbá azokról az alapképzési és mesterképzési szakokról, amelyek tantárgyi programjából a mesterképzésbe való belépéshez szükséges és megszerzett kreditek száma legalább 30 az alábbi területekről:

– módszertani ismeretek (matematika, statisztika, informatika) területéről 8-12 kredit;

– elméleti közgazdaságtani ismeretek (mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, regionális gazdaságtan, gazdaságtörténet) területéről 8-12 kredit;

– üzleti szakmai ismeretek (vállalatgazdaságtan, vállalati pénzügy, marketing, számvitel, vezetés-szervezés, emberi erőforrás) területéről 10-14 kredit.

A felvételi elbeszélgetés (max. 45 pont) és a leckekönyvi tanulmányi átlag (max. 45 pont) összege (max. 90 pont), vagy

A felvételi elbeszélgetés duplázása (max. 90 pont).

Többletpontként 10 pont szerezhető.

A szóbeli szakmai felvételi vizsga jellege: beszélgetés a pályázó szakmai hátteréről, előtanulmányairól. Ennek célja a mesterszak sikeres elvégzésére vonatkozó esélyek feltérképezése. Néhány kérdés erejéig a felvételiző által választott idegen nyelven folyik a beszélgetés.

Többletpontok:

Maximum 10 többletpont adható.

 • Esélyegyenlőségi maximális pont: 8 pont (fogyatékosság: 4 pont; gyermekgondozás: 4 pont; hátrányos helyzet: 4 pont)
 • Intézményi TDK 1. helyezés: 5 pont
 • Intézményi TDK 2. helyezés: 4 pont
 • Intézményi TDK 3. hely/különdíj: 3 pont
 • Kiemelkedő szakmai teljesítmény: 4 pont
 • Országos tanulmányi verseny: 4 pont
 • OTDK: 8 pont
 • Publikáció: 4 pont
 • Szakmai publikáció: 4 pont
 • Tudományos konferencia részvétel: 4 pont

Szakmai publikációként elismerhető teljesítmények:

 • referált szakmai lapban megjelent publikáció,
 • nem referált szakmai lapban megjelent/elfogadott publikáció,
 • egyéb lektorált szakmai publikáció.

Kiemelkedő szakmai teljesítményként elismerhető tevékenységek:

 • konferencia előadás/poszter/absztrakt/(magyar vagy külföldi és nem TDK, OTDK),
 • országos vagy nemzetközi szakmai versenyen elért 1-3. helyezés,
 • szakmai díj
4 félév
Okleveles közgazdász „Marketing” szakon (Economist in Marketing) – MSc

Kovács Edit

mesterképzések koordinátora

Pannon Egyetem – Marketing Intézeti Tanszék

Cím: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

E-mail: bollok.edit@gtk.uni-pannon.hu

Telefon: (88) 624-334