Anyagmérnöki MSc Mérnöki Kar
Pannon Egyetem

Angolul is indul
Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Műszaki
Levelező
Nappali
Duális

Az anyagmérnöki mesterképzés duálisan csak nappali tagozaton indul.

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

A mesterkurzust elvégző anyagmérnökök kutató-fejlesztőként, termelésirányító mérnökként helyezkedhetnek el az üveg-, kerámia-, zománc-, kötőanyagiparban, kutató intézetekben és alkalmasak az anyagtechnológiával, anyagvizsgálattal, gyártással és feldolgozással kapcsolatos feladatok megoldására. Az anyagvizsgálattal, anyagok minősítésével kapcsolatos ismereteik révén az anyagmérnökök igazságügyi szakértői és minőségbiztosítással kapcsolatos irányítói feladatokat is elláthatnak.

A képzés célja

olyan mérnökök képzése, akik a szerkezeti és funkcionális anyagok (fémek és ötvözeteik, kerámiák, üvegek, kötőanyagok, polimerek, illetve az ezekből összeállított kompozitok) szerkezetével, tulajdonságaival, viselkedésével foglalkozó alaptudományokban szerzett ismereteik birtokában képesek ezen anyagok gyártási, alakadási és feldolgozási technológiáinak tervezésére és azok fejlett technológiai színvonalon való működtetésére, a szakterülethez kapcsolódó szervezési és irányítási feladatok rendszerszintű irányítására, az anyagmérnöki célú kutatási-fejlesztési feladatok ellátására, koordinálására, tanulmányaik PhD képzés keretében való folytatására.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

Teljes kreditérték beszámításával vehetők figyelembe:

az anyagmérnöki alapképzési szak, az anyagmérnöki, illetve a kohómérnöki főiskolai

szintű alapképzési szak;

 

A bemenethez az alábbiakban meghatározott kreditek teljesítésével számításba vehető alapképzési szakok: az energetikai mérnöki, a faipari mérnöki, a gépészmérnöki, az ipari termék és formatervezői, a vegyészmérnöki, a villamosmérnöki, a környezetmérnöki, a biomérnöki, a mechatronikai mérnöki, valamint a természettudományi szakcsoportból a kémia és a környezettan alapképzési szak; továbbá azok az alap vagy mesterfokozatot adó alapképzési szakok, illetve a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény szerinti főiskolai szintű alapképzési szakok, amelyeket a kredit megállapításának alapjául szolgáló ismeretek összevetése alapján a felsőoktatási intézmény kreditátviteli bizottsága elfogad.

 

A mesterképzésbe belépésnek feltétele, hogy a jelentkezőnek a kredit megállapítása alapjául szolgáló ismeretek – felsőoktatási törvényben meghatározott – összevetése alapján elismerhető legyen legalább 60 kredit a korábbi tanulmányai szerint az alábbi ismeretkörökben:

 • természettudományos ismeretek (20 kredit): matematika, fizika, kémia, fizikai kémia;
 • gazdasági-humán ismeretek (10 kredit): közgazdaságtan, menedzsment, minőségügy, környezetvédelem, jogi ismeretek;
 • anyagtudományi és -technológiai ismeretek (15 kredit): anyagok szerkezete és tulajdonságai,

tulajdonság- és szerkezetvizsgálat, anyagkárosodás; műszaki ismeretek (15 kredit): műszaki ábrázolás, géprajz, gépszerkezettan, informatika, elektrotechnika, mechanika, méréstechnika, műszerezés, automatizálás, energiagazdálkodás.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 30 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felvételtől számított két féléven belül, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni. 

A jelentkezőket a szakra a felvételi pontszámuk alapján vesszük fel, a felvételin megszerezhetı maximális pontszám 100 pont. 

 

A felvételi pontok: 

 • Szóbeli elbeszélgetés (maximum 50 pont) 

Az elbeszélgetés célja a jelölt alkalmasságának felmérése. A szóbelin kell bemutatni a beadott leckekönyv eredetijét. 

 • Oklevél minősítése alapján (maximum 20 pont) 

Az oklevél minısítésének négyszerese. 

 • Súlyozott tanulmányi átlag alapján (maximum 20 pont) 

A súlyozott tanulmányi átlag négyszerese. 

 • Többletpontok (maximum 10 pont) 

Előnyben részesítés: maximum 3 pont. 

 • Fogyatékosság: 1 pont. 
 • Gyermekgondozás: 1 pont. 
 • Halmozottan hátrányos helyzet: 1 pont. 
 • Hátrányos helyzet: 1 pont. 

 

Szakmai tudományos munka: 10 pont. (Intézményi TDK: 2 pont;OTDK: 3 pont; szakmai publikáció: 3 pont; szakmai tevékenység: 2 pont) 

4 félév
Okleveles anyagmérnök (M.Sc. in Materials Engineering)