Adattudomány MSc Műszaki Informatikai Kar
Pannon Egyetem

Veszprém
Mesterszak (MA, MSc)
Informatika
Levelező
Nappali
Duális

Elsőként az országban Veszprémben 2023. szeptemberétől! 

Általános és speciális adatstruktúrákhoz kapcsolódó adattárolási és adatelemzési ismeretek (pl. gépi tanulás, mélytanulás, adatvizualizáció) elsajátítása gyakorlatorientált módon. 

Korszerű adatfeldolgozó programnyelvek, segédeszközök, felhőtechnológiák és keretrendszerek megismerése, GPU programozás. 

Széleskörű alkalmazási példák (gazdaság, ipar, egészségügy), valamint felkészülés egy esetleges doktori (PhD) képzésre. 

Itt olyan tantárgyakat is hallgathatsz, mint

  • Fejlett képfeldolgozási módszerek
  • Felhő programozás
  • Adatbiztonság
  • Szövegbányászat
  • Adatintenzív gépi tanulás
  • Modern adatbázis- és adattárház-technológiák
  • Neurális hálózatok és mélytanulás
  • Adatvizualizációs és üzleti intelligencia rendszerek
  • GPU programozás

Hol helyezkedhetsz el megszerzett okleveleddel?

Adatorientált pozíciók, mint pl. Data Scientist, Data Analyst, Data Engineer, AI Data Engineer, BI Developer, Big Data Engineer/Architect, Data Integration Engineer. 

Adat- és információfeldolgozással foglalkozó csapatok vezetése, vezetői döntéstámogatás.

Érdekelnek a részletek? Tudj meg többet a kar oldalán!

A képzési és kimeneti követelmények meghatározzák a mesterképzés bemeneti feltételeit, miszerint:

Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe az informatika képzési területről a programtervező informatikus, a mérnökinformatikus, a gazdaságinformatikus alapképzési szak, azaz, ezek a végzettségek automatikusan teljesítik a bemeneti követelményeket.
Meghatározott kreditek teljesítésével elsősorban számításba vehető: a természettudomány képzési területről a matematika a fizika alapképzési szak. Ezen végzettség esetén kreditelismerési eljárás lefolytatásával vizsgálandó, hogy a felvételiző rendelkezik-e a korábbi alapképzési tanulmányok alapján minimálisan 40 kredittel az alábbi területekről:gazdasági és humán ismeretek 5 kredit;
informatikai ismeretek (adatszerkezetek, adatelemzés, algoritmusok, adatbázisrendszerek, programnyelvek, adatbiztonság) 35 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt területeken legalább 20 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, különbözeti tárgyakkal teljesíthetők.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá azok az alapképzési és mesterképzési és egyéb felsőfokú képzések, melyek esetén a felvételiző korábbi tanulmányai alapján minimálisan 60 kredittel rendelkezik az alábbi területekről:természettudományos ismeretek (kalkulus, lineáris algebra, valószínűségszámítás, statisztika, numerikus matematika) területéről 20 kredit;
gazdasági és humán ismeretek 5 kredit;
informatikai ismeretek (adatszerkezetek, adatelemzés, algoritmusok, adatbázisrendszerek, programnyelvek, adatbiztonság) 35 kredit.
A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a felsorolt területeken legalább 30 kredittel rendelkezzen. A hiányzó kreditek a mesterképzéssel párhuzamosan, különbözeti tárgyakkal teljesíthetők.

A nem teljes kreditérték beszámítással figyelembe vehető képzéssel rendelkezők esetében a kreditelismerési eljárást a Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottsága a felvételi eljárás részeként folytatja le. Ehhez a korábbi tanulmányokra vonatkozó leckekönyv kivonatot vagy oklevélmellékletet a felvi.hu rendszerbe kell feltölteni. Az eljárás eredményéről a jelentkezőket tájékoztatjuk. A kreditelismerési határozatot, amely – amennyiben szükséges - a különbözeti tárgyak pontos listáját is tartalmazza, beiratkozáskor kapják meg a felvételt nyert hallgatók.

4
Adattudós

Műszaki Informatikai Kar Dékáni Titkárság (Veszprém):

Tel.: +36 (88) 624-024

E-mail: felveteli@mik.uni-pannon.hu